GIỚI THIỆU

11-06-2008: Xí nghiệp dịch vụ đô thị được thành lập theo quyết định số 685/QĐ-CTN của Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương. Xí nghiệp được giao nhiệm vụ: kinh doanh, trồng và chăm sóc cây xanh, cây kiểng.

28/08/2012: Xí nghiệp được bổ sung thực hiện: sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình sau khi sát nhập Bộ phận nước đóng chai từ Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An về.

01/05/2014: Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị đã mở rộng kinh doanh dịch vụ cung cấp Văn phòng phẩm.

Xem thêm

NƯỚC UỐNG ION KIỀM ION GOLD

80.000  / Thùng
95.000  / Thùng
105.000  / Thùng
105.000  / Thùng

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT BIWASE

68.000  / Thùng
75.000  / Thùng
68.000  / Thùng
75.000  / Thùng
85.000  / Thùng
35.000  / Bình
40.000  / Bình
42.000  / Bình